De VriendenLoterij verlengt samenwerking voor drie jaar!

De VriendenLoterij verlengt per 1 januari 2021 de samenwerking met de Esther Vergeer Foundation voor een periode van drie jaar. Sinds 2012 ontvangt de Esther Vergeer Foundation jaarlijks 100.000 euro om nog veel meer kinderen/jongeren met een lichamelijke beperking de kans geven om ‘gewoon’ te kunnen sporten op een gewone vereniging. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd, en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten. Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen VriendenLoterij: “Het is geweldig om te zien hoe de Esther Vergeer Foundation kinderen met een beperking de mogelijkheid geeft om structureel te sporten. Het project ‘Join the Club’ is in de drie jaar succesvol uitgerold naar 25 tennisverenigingen in Nederland. Ik ben heel trots dat de VriendenLoterij dankzij haar deelnemers de Esther Vergeer Foundation ook de komende drie jaar steunt om nog meer kinderen met een beperking te laten sporten in de eigen omgeving”.
 
Over de VriendenLoterij 
De VriendenLoterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug geven, zodat zij voluit mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en geeft bekendheid aan hun werk. 
 
Bij de VriendenLoterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op meer dan honderdduizend prijzen en hebben de mogelijkheid om voor een zelfgekozen goed doel mee te spelen. Inmiddels spelen 650.000 deelnemers mee voor 46 goede doelen en bijna 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen in Nederland. Sinds 1998 is ruim 969 miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals 
KWF KankerbestrijdingFonds Gehandicaptensport,  HartstichtingNationaal Fonds Kinderhulp en Nationaal Ouderenfonds ontvangen jaarlijks een bijdrage. 
 
De De VriendenLoterij is met de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij onderdeel van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Deze loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO). Het format van de Postcode Loterij is ook actief in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen. De Goede Doelen Loterijen samen met de loterijen in deze landen zijn de op één na grootste private geldgever aan goede doelen ter wereld. www.vriendenloterij.nl