EVF SportPoli

Eerste Sportpoli Esther Vergeer Foundation van start in Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis

De Esther Vergeer Foundation opent de komende maanden een Sportpoli in maar liefst vijf Academische ziekenhuizen. Kinderen met een lichamelijke beperking krijgen na een serie medische onderzoeken en voortgangsgesprekken een Sportpoli consult. Uitgangspunt van dat gesprek is wat de kinderen wél kunnen: Sporten!

 

De eerste Sportpoli opent 10 juni in het Amalia kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboud UMC. De overige Sportpoli’s gaan de komende maanden van start en worden begin oktober feestelijk geopend.

 

Persoonlijk begeleidingstraject naar een ‘gewone’ sportvereniging

De Sportpoli in Nijmegen is te vinden op het poliplein van het Amalia kinderziekenhuis. Belangstellenden kunnen daar elke donderdag bij de medewerkers van de Esther Vergeer Foundation terecht. Vanaf 10 juni wordt de Sportpoli toegevoegd aan de carrousel als ‘extra consult’. De Sportpoli informeert en start, indien gewenst, met een persoonlijk begeleidingstraject naar een ‘gewone’ sportvereniging die bij het kind en zijn/haar beperking past en waar het kind ook welkom is. De Foundation helpt kijken naar de kansen en begeleidt kind en ouder naar een fijne plek om structureel te gaan sporten in de eigen woonomgeving.

Eerste Sportpoli Esther Vergeer Foundation Radboud

Deze multidisciplinaire poli’s worden georganiseerd voor kinderen met bijvoorbeeld Spina Bifida, cerebrale parese, bewegingsstoornissen en spierziekten. Tijdens deze poli’s komt een aantal kinderen tegelijkertijd naar het ziekenhuis en gaan kind en ouder(s) langs alle behandelend artsen en zorgprofessionals op een dag.
De artsen, zoals de neurochirurg, neuroloog, kinderarts, revalidatiearts, orthopeed en uroloog, maar ook de fysiotherapeut, medisch maatschappelijk werker en zorgcoördinator, spreken om de beurt het kind (en de ouders) in een zogenoemde carrousel. Ze monitoren de medische situatie en de ontwikkelingen van het kind door onderzoeken en het uitgebreid stellen van vragen.

 

“Met de start van de Sportpoli komt een persoonlijke droom van mij uit”

– Esther Vergeer

 

Esther Vergeer: “Met de start van de Sportpoli komt een persoonlijke droom van mij uit. De stap naar sporten op een sportvereniging is voor kinderen (en ouders) best wel heel groot. De Foundation heeft veel ervaring met het persoonlijk begeleiden van ouders en kind naar een passende sport. We zien dat juist die persoonlijke begeleiding essentieel is. Als een kind blij wordt van sporten dan heeft dat ook een positieve impact op het hele gezin. Door de realisatie van de Sportpoli kunnen wij nog veel meer kinderen naar sport gaan begeleiden; hoe mooi is dat?!”.

 

‘Kijken wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan’

“Ik vind het een fantastisch initiatief’”, zegt Joyce Geelen, die zich als kinderarts richt op kinderen met erfelijke aangeboren aandoeningen. “Beweging is zo belangrijk, maar voor kinderen met lichamelijke ontwikkelingsstoornissen is het niet zo gemakkelijk om bij een sportvereniging in de eigen omgeving aansluiting te vinden. Daar worden ze nu bij geholpen. Ze kunnen met hun ouders de speciale sportpoli op het poliplein bezoeken. Op de dag dat ze hier toch al zijn voor een bezoek aan het multidisciplinaire team. Medewerkers van de Esther Vergeer Foundation denken daar met hen mee, om te kijken wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan. Welke sport past bij hen en sluit aan bij de achterstand in motoriek? Het is zo fijn voor deze kinderen om te voelen dat ze er ook mogen zijn, dat ze erbij horen en net als ieder kind kunnen sporten in hun eigen buurt.”

Esther Vergeer Foundation Basketbal

 

Elk kind de kans om ‘gewoon’ te sporten

In 2015 is de Foundation gestart met de Join the Club projecten, waarbij kinderen met een lichamelijke beperking, tussen de 4 en 21 jaar, ‘gewoon’ kunnen sporten bij een gewone vereniging. Inmiddels is de Foundation actief op bijna 30 (tennis)verenigingen en hebben honderden kinderen kennis gemaakt met (rolstoel)tennis. De Esther Vergeer Foundation bemiddelt kinderen ook naar andere sporten; immers niet iedereen vindt tennis leuk of past tennis bij zijn/haar lichamelijke beperking. Tijdens de Sportpoli-gesprekken wordt dan ook gekeken naar een sport die past bij de wens van het kind en zijn/haar beperking.  Het uiteindelijke doel is om echt alle kinderen met een lichamelijke beperking een kans te geven om ‘gewoon’ te sporten; net als ieder ander kind!

 

De realisatie van de sportpoli’s van de Esther Vergeer Foundation in de academische kinderziekenhuizen is mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Hiervoor ontving de Foundation een schenking van 260.000 euro van de Nationale Postcode Loterij.

 

Lees meer over de Sportpoli