Vooral jongeren met een beperking sporten minder

“Vooral jongeren met een beperking sporten minder”

Uit een eerste Sportdeelname Index van NOC*NSF en Fonds Gehandicaptensport komt naar voren dat vooral jongeren met een beperking veel minder sporten. Zo sportte in april 2022 48% van de mensen met een beperking minimaal één keer per week tegenover 61% van alle ondervraagde Nederlanders.

Wanneer de cijfers worden opgesplitst naar leeftijdscategorie, zien we dat de wekelijkse sportdeelname met name onder jongere mensen met een beperking (5 tot 18 jaar en 19 tot 30 jaar) minder hoog is dan onder de totale Nederlandse bevolking uit deze leeftijdscategorieën (respectievelijk 46% en 33%  voor jongeren met handicap en 75% en 63% voor de totale Nederlandse bevolking).

Belemmering om te gaan sporten

In het onderzoek werd ook gevraagd wat mensen met een beperking (zowel niet-sporters als sporters) als belemmeringen ervaren om te sporten.
De vijf voornaamste drempels zijn:
  • kosten voor beoefening sport
  • het ontbreken van een sportmaatje
  • angst voor pijn
  • onduidelijk welke activiteiten leuk zijn
  • angst voor reacties van anderen

Populaire sporten

Mensen met een beperking die wel sporten, beoefenen de volgende sporten het meest:

  • wandelsport (19%)
  • fitness (16%)
  • zwemmen (10%)


Ga voor het volledige rapport naar NOCNSF.nl

Met de Sportdeelname Index brengt NOC*NSF al langer maandelijks in kaart of en hoe de Nederlandse bevolking aan sport doet. Bij deze meting keek onderzoeksbureau Kantar tot voor kort niet specifiek naar de sportdeelname onder mensen met een beperking. In samenwerking met Fonds Gehandicaptensport heeft de sportkoepel daarom vorig jaar opdracht gegeven om deze doelgroep ook te gaan volgen.

Bron: Sport en Strategie