Wetenschappelijk onderzoek Sportpoli Esther Vergeer Foundation

Wetenschappelijk onderzoek naar ‘Gewoon Sporten voor ieder kind’

Sport4Impact: Esther Vergeer Foundation, Amsterdam UMC en Erasmus MC

AMSTERDAM – In samenwerking met de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC/Emma Kinderziekenhuis en het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis is begin januari de kick-off gegeven voor het wetenschappelijk onderzoek ‘Sport4Impact’, een onderzoek over de impact van de Esther Vergeer Foundation Sportpoli.

De Esther Vergeer Foundation Sportpoli helpt kinderen met een fysieke beperking en/of chronische ziekte om een geschikte sport te vinden.
Het onderzoek is dan ook gericht op de impact van deze bemiddeling en het effect van het starten met sporten op een gewone sportvereniging.  

De Esther Vergeer Foundation Sportpoli is in 2021 gelanceerd en inmiddels te vinden in 7 academische kinderziekenhuizen. De sportpoli start een persoonlijk begeleidingstraject naar een ‘gewone’ sportvereniging die bij het kind past. Kinderen/jongeren die via de Esther Vergeer Foundation Sportpoli bemiddeld en persoonlijk begeleid zijn naar een passende sport, kunnen meewerken aan het onderzoek. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op ouders, verwijzers en verenigingen.

Het belang van sport

Tijdens de feestelijke kick-off benadrukte Esther Vergeer het belang van het onderzoek: “Sport en een actieve leefstijl is belangrijk voor álle kinderen, dus ook voor kinderen met een (fysieke) beperking. Meedoen aan sport verhoogt de fysieke fitheid, kwaliteit van leven, kinderen krijgen meer sociale contacten en voelen zich zelfverzekerder. Nog niet eerder hebben we kunnen onderbouwen wat sport écht voor kinderen doet. Het is fantastisch dat dit onderzocht gaat worden en ik kijk nu al uit naar de resultaten.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met  studenten van de Master Kinderfysiotherapie en staat onder begeleiding van Eefje Muselaers (MSc kinderfysiotherapeut Amsterdam UMC), Linda van den Berg (PhD sportarts Erasmus MC),  Mirjam van Eck (PhD kinderfysiotherapeut Amsterdam UMC), Petra van Schie (PhD, senior onderzoeker, kinderfysiotherapeut Amsterdam UMC), Annemieke Buizer (Prof. kinderrevalidatiegeneeskunde Amsterdam UMC), Leontien Duyster-Toussaint en Koen Dekkers (beiden kinderfysiotherapeuten Erasmus MC). Eind 2023 worden de resultaten bekend gemaakt.
Sport4Impact - Esther Vergeer Foundation
Op de foto:
Achter: Eveline Boeker, Eefje Muselaers, 
Dorien Matthys, Veerle van Buuren en Annemarie Ambting, Petra van Schie, Annemieke Buizer. 
Voor: Mirjam van Eck en Esther Vergeer.