IEDER KIND MOET 'GEWOON' KUNNEN SPORTEN!

MISSIE EN VISIE

OVER DE ESTHER VERGEER FOUNDATION

VISIE

Sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Door sport sta je positiever en sterker in de maatschappij. Sport heeft veel te bieden. Vooral aan degenen die op achterstand staan in de samenleving. Zoals kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Voor hun is sport een kans om de beperking aan te kunnen, een kans om mee te doen, een kans op een eigen toekomst.

MISSIE

Kinderen en jongeren met een handicap een kans geven om 'gewoon' te sporten, op een gewone vereniging. Door wekelijks te sporten kennis maken met de kracht van zelfvertrouwen.

BESTUUR EN DIRECTIE

Het bestuur van de Esther Vergeer Foundation houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten van de foundation. Het bestuur heeft een controlerende taak en wordt ingezet als klankbord. Het bestuur is onbezoldigd en komt vier keer per jaar samen tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur van de foundation bestaat uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur is gekeken naar de sportieve, zakelijke en maatschappelijke achtergrond en/of ervaring bij charitatieve organisaties. Daarnaast is gekeken naar de affiniteit met (gehandicapten)sport.

Voorzitter – Berno Kleinherenbrink

Penningmeester – Frans de Bruijn

Bestuurslid en oprichter – Esther Vergeer

Bestuurslid – Kristel van der Linden

Bestuurslid - Youssef Eddini

Directeur – Marie-Louise Lemmen

TEAM

Het team van de Esther Vergeer Foundation bestaat uit de directeur, een drietal projectmanagers, stagiaires en vrijwilligers. Dagelijks zorgen zij dat er invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de foundation.

INFORMATIE

Bankrekening

Rabobank:       NL97 RABO 0378 3227 53

ABN AMRO:    NL37 ABNA 0593 8367 07

Ten name van: Esther Vergeer Foundation

ANBI: ja

RSIN/fiscaalnummer: 812921434

KvK: 30194179

Hieronder vindt je een overzicht van de beleidsstukken tot nu toe. Om de beleidstukken te downloaden moet je beschikken over Adobe Acrobat Reader. Download Adobe Acrobat Reader om PDF te lezen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2019-2022 is het meerjarenbeleidsplan van de Esther Vergeer Foundation.

 • Klik hier om het beleidsplan 2019-2022 te downloaden.

Jaarverslagen

Mocht je vragen hebben of behoefte hebben aan een toelichting over onze activiteiten en/of financiën, dan kun je te allen tijde contact opnemen met Marie-Louise Lemmen, directeur. Telefoonnummer 06-51893849 of [email protected]

Hieronder vind je het meest recente jaarverslag.

 • Klik hier om het jaarverslag 2019 te downloaden.
 • Klik hier om het jaarverslag 2018 te downloaden.
 • Klik hier om het jaarverslag 2017 te downloaden.
 • Klik hier om het jaarverslag 2015/2016 te downloaden.
 • Klik hier om het jaarverslag 2014/2015 te downloaden.
 • Klik hier om het jaarverslag 2013/2014 te downloaden.

Jaarrekeningen

De jaarrekeningen worden sinds 2015-2016 opgemaakt door Brouwers Accountants. Om de voortgang van de begroting te bewaken wordt er ieder kwartaal gewerkt met voortgangsrapportages.

 • Klik hier om de jaarrekening 2019 te downloaden.
 • Klik hier om de jaarrekening 2018 te downloaden.
 • Klik hier om de jaarrekening 2017 te downloaden.
 • Klik hier om de jaarrekening 2015/2016 te downloaden.
 • Klik hier om de jaarrekening 2014/2015 te downloaden.
 • Klik hier om de jaarrekening 2013/2014 te downloaden.

De Esther Vergeer Foundation hanteerde tot en met 2014-2015 een zogenaamd gebroken boekjaar (gekoppeld aan de schooljaren). Om praktische redenen is dit aangepast in de statuten en dus is er in het boekjaar 2015-2016 sprake van een verlengd boekjaar. Met ingang van 2017 is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Statuten

 • Klik hier om de statuten te downloaden.