Bestuur

Het bestuur van de Esther Vergeer Foundation houdt toezicht op de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten van de foundation. Het bestuur heeft een controlerende taak en wordt ingezet als klankbord. Het bestuur is onbezoldigd en komt vier keer per jaar samen tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur van de foundation bestaat uit vier personen. Bij de samenstelling van het bestuur is gekeken naar de sportieve, zakelijke en maatschappelijke achtergrond en/of ervaring bij charitatieve organisaties. Daarnaast is gekeken naar de affiniteit met (gehandicapten)sport.

Berno Kleinherenbrink - Esther Vergeer Foundation

Berno Kleinheren­brink

Voorzitter

Frans de Bruijn - Esther Vergeer Foundation

Frans de Bruijn

Penningmeester

Kristel van der Linden - Esther Vergeer Foundation

Kristel van der Linden

Bestuurslid

Michael van Praag - Bestuur Esther Vergeer Foundation 2

Michael van Praag

Bestuurslid

Esther Vergeer - Esther Vergeer Foundation

Esther Vergeer

Bestuurslid en oprichter