Gelijke kansen voor sporters met een lichamelijke beperking

“Gelijke kansen voor sporters met een lichamelijke beperking levert Nederlandse maatschappij miljarden op”

Het aantal sportende Nederlanders met een beperking blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Samen met de Esther Vergeer Foundation spant ABN AMRO zich sinds 2009 in om sport voor iedereen toegankelijk te maken. Uit recent onderzoek van beide partijen, uitgevoerd in aanloop naar het rolstoeltennistoernooi op het ABN AMRO Open, blijkt dat 91 procent van de Nederlanders die als kind al een lichamelijke beperking hadden, vanaf hun jeugd obstakels heeft ervaren bij het sporten. 
 
Sporters met een beperking geven echter aan op persoonlijk vlak veel baat te hebben bij bewegen. Ook op maatschappelijk vlak biedt het creëren van gelijke kansen voor Nederlanders met een lichamelijke beperking veel potentie. Wanneer sport voor mensen met een beperking net zo toegankelijk wordt als voor mensen zonder lichamelijke beperking, vertegenwoordigt dit een maatschappelijke meerwaarde van minstens 10,3 miljard euro, zo blijkt uit een aanvullende berekening van de bank.
  • Negen op de tien sporters die als kind een lichamelijke beperking hadden, heeft vanaf de jeugd obstakels ervaren bij het sporten
  • Van de jongvolwassenen met een lichamelijke beperking geeft 59 procent aan dat op jonge leeftijd sporten bijdraagt aan gevoel onderdeel te zijn van de samenleving.

Obstakels bij sporten

Sporten draagt bij aan een sociaal actief leven en heeft positieve gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid. Voor de bijna 2 miljoen Nederlanders met een lichamelijke beperking is het beoefenen van sport echter minder vanzelfsprekend dan voor de totale samenleving. Bijna 91% van de Nederlandse sporters met een lichamelijke beperking geeft aan als kind obstakels te hebben ervaren bij het sporten. Dat blijkt uit recent onderzoek van ABN AMRO en de Esther Vergeer Foundation. Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat stigmatisering en misrepresentatie onderdeel van deze obstakels zijn. Zo geeft de meerderheid (52%) aan dat over sporten met een lichamelijke beperking vaak in problemen wordt gedacht in plaats van kansen. Bovendien geeft 63% van de mensen met een beperking aan dat zij door mensen zonder beperking als bijzonder worden gezien wanneer zij sporten. Deze obstakels hebben grote gevolgen: het aantal Nederlanders met een lichamelijke beperking dat voldoende beweegt (34%) ligt beduidend lager dan het landelijk gemiddelde (54%)[1].

[1]Alles over Sport, 2021

Persoonlijke voordelen

Voor Nederlanders met een lichamelijke beperking biedt sporten echter grote persoonlijke voordelen, zo blijkt uit het onderzoek. Van de respondenten is een ruime meerderheid het ermee eens dat zij door te sporten beter met hun fysieke beperking kunnen omgaan (57%), beter met tegenslagen om kunnen gaan (58%), en door te sporten een positiever zelfbeeld hebben (67%). Bovendien geeft bijna drie op de vijf jongvolwassenen (59%) met een lichamelijke beperking aan dat sporten op jonge leeftijd bijdraagt aan een gevoel onderdeel te zijn van de maatschappij.

Miljarden aan maatschappelijke potentie

ABN AMRO zet zich breed in voor gelijke kansen, en gelooft dat meedoen aan sport ook meedoen aan de maatschappij betekent. Voor sporters met een beperking heeft dat naast individuele, ook maatschappelijke voordelen tot gevolg, zo blijkt uit een aanvullende berekening van de bank. Om inzichtelijk te maken wat gelijke toegang tot sport voor mensen met een beperking op maatschappelijk niveau betekent, heeft ABN AMRO de situatie doorgerekend waarin Nederlanders met een lichamelijke beperking in dezelfde mate toegang krijgen tot sport als het landelijke gemiddelde.

“Op dit moment bestaan er nog te veel obstakels voor mensen met een lichamelijke beperking om te sporten in Nederland. Mede daardoor is het verschil tussen Nederlanders met en zonder beperking die voldoen aan de beweegrichtlijnen twintig procentpunt”, vertelt Gerarda Westerhuis, Sector Econoom bij ABN AMRO. “Wanneer dit verschil wordt overbrugd en mensen met een beperking dezelfde kans krijgen om te sporten levert dat naast persoonlijke voordelen de maatschappij minimaal 10,3 miljard euro op in de vorm van sociale- en gezondheidsvoordelen en hogere arbeidsproductiviteit. Dit bedrag is zelfs nog aan de voorzichtige kant, want de meerwaarde die sporten op sociaal gebied oplevert is hier slechts gedeeltelijk in meegenomen.

Rolstoeltennistoernooi ABN AMRO Open

Bij de foundation zien we elke dag wat de kracht van sport betekent voor het zelfvertrouwen van jonge sporters”, aldus Esther Vergeer, oprichter van de Esther Vergeer foundation, 7-voudig Paralympisch kampioen en toernooidirecteur van het ABN AMRO Open rolstoeltennistoernooi dat dit jaar voor de 16e keer wordt georganiseerd. “Meer aandacht voor sporten met een lichamelijke beperking, en het normaliseren van die beeldvorming helpt bij het wegnemen van obstakels en het vergroten van de toegankelijkheid. Een mooi voorbeeld hiervan is het rolstoeltennistoernooi van het ABN AMRO Open, dat dit jaar voor het eerst live op televisie wordt uitgezonden – een mooie stap op weg naar een Nederland waarin iedereen dezelfde kans krijgt om te sporten.