Campagne ‘Sport gaat niet vanzelf!’ moet politici wakker schudden

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Sport gaat niet vanzelf! 

Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Sport maakt ons fysiek en mentaal gezond en laat zorgkosten dalen. Het brengt ons samen en maakt ons trots op de prestaties van (top)sporters.

Sport is belangrijker dan ooit in een samenleving waar niet iedereen gelijke kansen heeft en verschillen steeds groter worden. En waar de leefomgeving en gezondheid steeds meer onder druk staan. Sport is belangrijk voor een sterk en vitaal Nederland. Het maakt ons gezond en gelukkig. Sport brengt ontmoeting en verbinding tot stand. De mogelijkheid om te sporten en bewegen is een basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar moet zijn.

Tegelijkertijd zien we dat Nederland verandert. Dat sporten niet meer altijd voor iedereen vanzelfsprekend is. Inwoners van Nederland sporten en bewegen steeds minder Het effect van Corona dreunt door. Maar de druk op de sport neemt toe.

Dat moet veranderen. Het is hoog tijd dat de politiek in beweging komt. Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf’ wordt een oproep aan de politiek gedaan: Kom in beweging en zet de kracht van sport in voor een sterker Nederland! In het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij het inrichten van de publieke ruimte en in het natuurbeleid. Sport gaat niet vanzelf.

Sport gaat niet vanzelf - Esther Vergeer Foundation

"Sport zorgt ervoor dat je niet alleen fysiek en mentaal sterker wordt, maar het maakt je ook zelfstandiger en zelfredzamer. Onze ambitie is dan ook dat alle kinderen met een lichamelijke beperking de kans moeten krijgen om ‘gewoon’ te sporten; net als ieder ander kind.”

Sport als beleidsinstrument

De sportsector doet daarom in de volle breedte een dringend beroep op politici om sport en bewegen als serieus beleidsinstrument in te zetten. Op de beleidsterreinen gezondheidszorg en onderwijs, maar ook bij het inrichten van de publieke ruimte en het natuurbeleid. Sportprofessionals en sportlocaties die overdag minder gebruikt worden, kunnen bijvoorbeeld binnen het onderwijs worden ingezet. Zo stimuleer je jongeren op een laagdrempelige manier om te sporten.

Tien miljoen mensen in ons land sporten wekelijks. Maar de sport staat onder druk; de sportdeelname in kwetsbare groepen loopt terug, de armoede neemt toe, er is minder ruimte om te sporten, er zijn te weinig vrijwilligers en medewerkers beschikbaar én sport ontbreekt in de beleidsnota’s die niet specifiek over sportbeleid gaan.

Topsporters ontmoeten politici

Met de campagne ‘Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging!’ zal de sportsector de komende periode, maar zeker ook na de verkiezingen volop zichtbaar zijn. Ook topsporters zetten zich in, onder andere door met lijsttrekkers in gesprek te gaan over sport. De campagne richt zich namens 10 miljoen sportende Nederlanders op politici en alle betrokkenen bij de toekomstige formatie en de schrijvers van het regeerakkoord.

*De campagne “Sport gaat niet vanzelf” is een initiatief van NOC*NSF, KNVB, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties Sport, Sportkracht12 en Vereniging Sportbedrijven Nederland. En tot stand gekomen met medewerking van kennispartners Kenniscentrum Sport en Bewegen en Mulier Instituut.

Sport gaat niet vanzelf visual - Esther Vergeer Foundation